linux dil ayarlarının yapılandırılması


locales komutunun parametrelerinin set edilmemesinden kaynaklı hataların düzeltilmesi

Bir kaç gün önce kullanmaya başladığım uzak sunucuda(Debian türevi) yerel ayarların düzgün yapılandırılmamasından dolayı farklı komutlarda farklı hatalar çıkmaktaydı. Bu durum sistemin işleyişinde herhangi bir sorun yaratmasa da (en azından şu anlık) göze hoş gelmeyen çıktılar üretiyordu.   Bu çıktılardan birincisi man komutu yazıldığında

ikinci ve daha fazla rahatsız […]