Sudo -s ile Sudo -i arasindaki fark 2


Olayı biraz daha başından anlatmaya kalkarsak su ve sudo komutları arasında pek bir fark yoktur.
(NOT: Eğer sadece root yetkilerini almak istiyorsak)
Sonuçta ikiside root yetkisini alıp bilgisayarda komut çalışltırmaya yarayan bir komut dizesi.

sudo -i komutu /home dizinindeki root kullanıcısın .login .profile .bash_rc gibi ayarları alıp sizin bu özelleştirmeler dahilinde root yetkisini kullanmanıza izin verir.

Kısa bir örnek ile açıklarsak

sudo -i ile giriş yaptıktan sonra

Çıktısı elde ederiz fakat

sudo -s ile giriş yaptığımızda

olarak geri dönüş yapar ve sizin kullanmakta olduğunuz ayarlar(örn: ZSH veya sizin tanımlamış olduğunuz apropos komutları) hala devam eder.

 

Kaynak: http://www.howtogeek.com/111479/htg-explains-whats-the-difference-between-sudo-su/